Là công ty di động thứ nhất của VN triển khai chính thức dịch vụ IPv6 mang đến thuê bao 4G LTE, tính đến thời điểm đầu tháng 5/2018, đã có 134.164 thuê bao 4G LTE của mạng VinaPhone sử dụng IPv6 cùng với dung lượng IPv6 cho di động đạt rộng 2 triệu kbit/s. https://dangky3g4g.com/dang-ky-3g-vinaphone-1-ngay-moi-nhat-nam-2018/

thông số từ cái nôi Internet VN , thường trực Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia mang lại hoặc, trong năm 2017 cũng như 4 tháng thời điểm đầu năm nay, cùng với FPT Telecom, sinh sống mảng băng rộng cố định và thắt chặt, VinaPhone được nhìn nhận là công ty mang kết quả thực hiện IPv6 tiêu biểu, có tỷ lệ lớn mạnh thay đổi. https://dangky3g4g.com/khong-dang-ky-duoc-3g-vinaphone-nguyen-nhan-va-cach-khac-phuc/

theo thống kê lại, hiện VinaPhone sẽ thực hiện dịch vụ IPv6 mang đến hơn 1 triệu khách hộ gia đình sử dụng DV băng rộng cố định và thắt chặt. Tỉ lệ đưa vào IPv6 của VINAPHONE đã phát triển từ 7% đầu năm 2018 lên khoảng tầm 15% trong vào đầu tháng 5/2018, cùng với khoảng 2,4 triệu người dùng IPv6.

“Bên cạnh ấy, thời gian vừa rồi, VinaPhone đã thử nghiệm thịnh vượng triển khai dịch vụ 4G LTE tại nền tảng gốc rễ IPv6. Cũng như đi theo lên kế hoạch đã đăng ký cùng rất Ban công tác xúc tiến tăng trưởng IPv6 quốc gia, VinaPhone sẽ chính thức thực hành IPv6 mang đến dịch vụ 4G LTE vào năm nay”,đại diện VNNIC mang lại hoặc.

vào thông tin nói rằng phương án, chiến thuật chuyển đổi IPv6 đến mạng di động VinaPhone, ông Nguyễn Tiến Huy – Ban khoa học mạng, tập đoàn VinaPhone cho biết thêm, tại cơ sở nhận thức rõ sự cần phải có phải thực hiện IPv6 tại mạng di động, VINAPHONE sẽ xác định tiếp tục thực hiện IPv6 cho tất cả dịch vụ di động 3G, 4G. https://dangky3g4g.com/kiem-tra-dung-luong-4g-vinaphone-rat-don-gian/

Dù vậy, Theo anh Huy, sau đây ngay, VinaPhone quyết đinh khẳng định song tuy vậy IPv4/IPv6 và chắc hẳn rằng giải pháp này sẽ còn có trong một thời gian khá dài, không quyết đinh giai đoạn tiếp tục tắt trọn vẹn IPv4.

“Qua xem thêm tiêu chuẩn và kinh nghiệm làm việc của những nhà mạng và kinh nghiệm làm việc của nội bộ VinaPhone, Cửa Hàng chúng tôi chọn triển khai Dual stack IPv4/IPv6 đồng thời. Chính vì nguyên nhân đó, những DV IPv4 tiếp tục hoàn hảo không tác động. Thực hành thêm IPv6, Shop chúng tôi chỉ phải cấu hình có thêm về trang thiết bị mạng. Qua kiểm nghiệm mạng lưới VinaPhone cho thấy thêm về căn bản, hiệu năng phương tiện mạng ko bị ảnh hưởng nhiều”,ông Huy nói.

đại diện thay mặt Ban khoa học mạng của VinaPhone chia sẻ kinh nghiệm lâu năm triển khai: sau khi kiểm tra, kiểm nghiệm, đánh giá toàn bộ mạng lưới, VinaPhone phân biệt, về phần phương tiện, việc giúp đỡ ngay giống như đã đầy đủ; tiếp theo đó phải tính tới một nội dung nữa vô cùng trọng yếu, đó chính là quy hướng các tầm khoảng, dải cơ sở IPv6 di động cho mỗi mảng dịch vụ.

“Việc này cần được triển khai gần từ khi còn không đích thực thực hành IPv6 tại mạng lưới. Quy hướng xuất sắc IPv6 cũng xuất sắc mang đến rất nhiều câu hỏi như: hạn chế phân mảnh; bảo đảm đáp ứng mong ước trong tương lai; thuận tiện điều hành, quy hướng. Và trong những dịch vụ, chúng tôi thực hành quy hoạch tiếp sau chốn địa lý căn cứ thiết kế mạng, chính sách định tuyến, quản lý khai thác…”,ông Huy chỉ rõ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.