Sau bài viết đã đăng, chúng ta đã cùng tìm hiểu về FDA là gì và FDA có vị trí như thế nào khi chúng ta gửi thực phẩm đi Mỹ. Bài viết này sẽ mách nhỏ cho chúng ta phương pháp đăng ký FDA khi gửi thực phẩm đi Mỹ hiệu quả nhất.
 

1. Biết được Ai là người nên đăng kí FDA?
Khi muốn sử dụng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, việc trước hết là chúng ta phải chú ý Xác định Đâu là đối tượng nên đăng kí FDA. Do Tất cả những doanh nghiệp sản xuất, chế biến, đóng gói hay chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ nên đăng ký với FDA. Chính Vì vậy cho nên, chúng ta phải để ý đến vấn đề này khi dùng dịch vụ.

2.  Thông tin bắt buộc phải có lúc đăng kí FDA
Bạn nên ghi nhớ Mỗi bảng đăng ký phải bao gồm các thông tin sau:

+ Tên, địa chỉ và số điện thoại cơ sở và nhà quản lý (nếu có);
+ Danh mục sản phẩm được áp dụng; và một tuyên bố xác nhận rằng những thông tin đã gửi là chân thực, và cá nhân đó được uỷ quyền để đệ trình bản đăng ký.
+ Tất cả các thương hiệu mà  doanh nghiệp dùng;
+ Tất cả các cơ sở ngoài nước Mỹ phải chỉ định một đại diện ở Mỹ, là người định cư hoặc duy trì một địa điểm kinh doanh trong nước Mỹ và có mặt tại Mỹ để đăng ký.
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hoặc nhân viên phụ trách;
Sau khi hoàn tất việc điền hồ sơ đăng kí, bạn cần kiểm tra đi kiểm tra lại vài lần để chắc chắn những thông tin đã ghi là đúng.

3. Trình bày khi có sự đổi khác so với bảng đăng kí trước đó
trong trường hợp có sự thay đổi bất kỳ tiêu chí nào trong hồ sơ đăng kí gửi thực phẩm đi Mỹ đã hoàn tất trước đó

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.