Trong những năm trở lại đây, các gói dịch vụ Gửi hàng đi Mỹ, Gửi thực phẩm đi Mỹ rất phát triển tại thị trường giao nhận quốc tế tại Việt Nam. Nhờ có sự mở rộng thương mại, nhiều khách hàng hay dùng những  dịch vụ gửi hàng đi Mỹ, gửi thực phẩm đi Mỹ nhằm đáp ứng cho mục đích thương mại lẫn phi thương mại. Tuy vậy, đối với những người, việc đăng kí FDA khi gửi thực phẩm đi Mỹ chưa bao giờ là điều đơn giản

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.